Ekobyn2023-09-06T14:41:43+02:00

100% Ekologiska Produkter Online

Välkommen till Ekobyn. Ekobyn är ett nytt samhälle på nätet där vi tillsammans presenterar information om ekologiska produkter tillgängliga på nätet.

Vi vill framförallt presentera lättillgänglig och nyttig information om ekologiska butiker, ekologiska produkter och ekologiska märkningar. Vi vill även skapa diskussion kring breda ekologiska termer och ända ner till individuella produkter som säljs under en eller annan märkning av “EKOLOGISK” eller “EKO”.

icon-1@2x

Ekologiska Nätbutiker

Arcu fermentum purus consectetur quis nisi.

Det finns ingen officiell ekologisk märkning för Svenska nätbutiker som säger att hela butiken på något sätt skulle vara “Ekologisk”. Om en butik kallar sig själv ekologisk så är det en egen term butiken tagit fram i marknadsföringssyfte eller för att förmedla ett budskap. Detta betyder inte att butiken inte säljer enbart ekologiska varor och annars bedriver sin verksamhet ekologiskt, men kom ihåg att påståendet absolut inte kontrollerats av någon ekologisk myndighet.

Ekologiska Produkter

ECO CERT® är en ekologisk märkning som härstammar från frankrike. ECO CERT är utan tvivel det största certifieringsorganet i Europa idag och märker ekologiska produkter med sin gröna logotyp i över 80 länder globalt.

Ekologisk märkning har inget med frakten att göra. Att en produkt som säljs online är ekologiskt betyder att produktionen och innehållet i produkten har kontrollerats, inte frakten. Detta betyder tyvärr i praktiken att en Ekologisk märkning kan betyda att godiset innehåller en viss mängd Ekologiskt certifierat socker, och sedan transporterats med lastbil från ett avlägset land.

Studier visar dock att det inte är frakten som påverkar miljön mest när det kommer till det vi dricker och äter. Det är hur varan produceras och tas fram som väger tyngst, även om varan skulle vara skeppat från Japan.

Highly-skilled, independent professional freelancer.

Svenska Ekologiska Produkter

Svenskt är bra, men studier visar att det är mycket viktigare att välja ekologiskt producerade produkter om du vill göra en insats för miljön. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och odlingar där bara en enda gröda växer belastar miljön väldigt mycket. Om du köper officiellt märkta ekologiska varor så är det dessa viktiga tillverkningsprocesser som sker under kontrollerade ekologiska former. Anledningen till att många bönder i Sverige väljer att producera Ekologiskt märkt mat är att det oftast är mer lönsamt att satsa på ekologiskt i längden, då bonden dels kan sälja sina varor till ett högre pris, men även kan få subventioner från Sverige och EU.

Följ oss på Telegram

1.

Svanen är en mäkning som härstammar från Sverige, och den mest välkända ekologiska märkningen i norden idag. Svanen fokuserar kanske mer på miljön än på ren ekologi, men brukar ändå kallas för en “Ekologisk märkning”. Svanen sätter krav på produkter genom hela produktens livscykel och med fokus på miljöpåverkan.

2.

Märkningen USDA Organic kommer från USA och det amerikanska jordbuksdepartementet. De certifierar ekolokiska (en; Organic) produkter utifrån satta kriterier. Förkortningen USDA står för US Department of Agriculture.

3.

Rainforest Alliance sätter ekologiska märkningar på odlingar och skogsbruk. Om du ser stämpeln på en produkt betyder det alltså inte nödvändigtvis att produkten är ekologisk, utan snarare att den innehåller ingredienser som tillverkats på ekologiska odlingar.

Titel

Till toppen